Registrácia okrskárov na voľby do VÚC (dátum konania 4.11.2017) za politickú stranu SaS.


Delegácia okrskových komisárov sa uskutoční na základe tohoto vyplneného a odoslaného registračného formulára. Keďže strana SaS je súčasťou širokých koalícií a koalícia môže nominovať iba jedného okrskára v danom okrsku, môže sa stať, že nenájdeme pre vás miesto. V každom prípade vás budeme o nomináci za okrskára informovať. O obsadení jednotlivých okrskov rozhoduje výlučne príslušný okresný predseda SaS. Ďakujeme za pochopenie.

Pokyny: Prosíme, píšte s diakritikou. Mená a adresy píšte s veľkými začiatočnými písmenami, napr. Novák, nepíšte novák ani NOVÁK. Ak registrujete osobu s rovnakým menom, napr. otec a syn s rovnakým menom a rovnakým bydliskom, tak za meno dajte skratku st. alebo ml. a uveďte prosím rozdielne mobily, e-maily a dátumy narodenia. Ďakujeme.

Podmienkou registrácie je, že záujemca o okrskára musí mať mobil a funkčný e-mail. Po odoslaní formuláru Vám bude poslané avízo k potvrdeniu registrácie na e-mail, ktorý ste uviedli (prosím, píšte e-mail bez preklepov a chýb!). V avíze nájdete aktivačný link, na ktorý musíte kliknúť a až potom bude Vaša registrácia platná a úplná.

Odoslaním registrácie dávam príjemcovi súhlas na zasielanie správ na zadanú e-mailovú adresu. (riešenie problémov pri registrácii: okrskar@strana-sas.sk)

  • Mám záujem o volebný okrsok:

  • Moje meno:

  • Môj trvalý pobyt (adresa uvedená v občianskom preukaze):

  • Moje bydlisko (prosím vyplniť len v prípade, ak nie je totožné s adresou v OP):

  • Moje kontakty: